Vuoden Helmi 2019 - Lähetä ehdotuksesi 30.4. mennessä!

Padasjoen Säästöpankkisäätiö jakaa vuosittain Vuoden Helmi – apurahan. Apurahan suuruus on 5 000 - 10 000 euroa.

Apurahaan oikeuttavan teon / toiminnan on oltava sellainen, että se hyödyttää konkreettisesti Päijät- Hämeen maakuntaa ja apuraha jaetaan Päijät-Hämeen maakunnan alueelle. Apuraha myönnetään ensisijaisesti luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle. Apurahasaajan on oltava kirjoilla ja asuttava vakituisesti Päijät-Hämeen maakunnassa. Yhteisön on oltava rekisteröity Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa kunnassa, ja toiminnan tapahduttava pääosin Päijät-Hämeen maakunnassa.

Lähetä esityksesi apurahalomakkeella tai vapaa muotoisesti sähköpostiin valtteri.simola@keijumaki.fi 30.4.2019 mennessä