Apurahat

Padasjoen Säästöpankkisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia hankkeisiin, jotka edistävät säätiön asettamia periaatteita.

Lisätietoja hakemisesta

  • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus
  • Apurahojen hakuaika on jatkuva
  • Hakemukset liitteineen tulee toimittaa  postitse tai sähköpostitse säätiön asiamiehelle neljä viikkoa ennen säätiön hallituksen kokousta
  • Avustus-summia ei määritellä etukäteen, vaan jokainen hanke arvioidaan ja siitä päätetään erikseen
  • Hakijana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö
  • Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen
  • Säätiö ei myönnä apurahoja kongressi- ja seminaarimatkoihin
  • Myönnetyistä apurahoista ja apurahatilaisuudesta ilmoitetaan apurahan saajalle lehdistötiedotteessa ja säästöpankki.fi/helmisp -sivuilla sekä säätiön ajankohtaista-sivulla
  • Myönnetty apuraha maksetaan erikseen sovittavalla tavalla tai jälkikäteisesti hankkeen etenemisvaiheittain / hankkeen päätyttyä, kun hankkeen hankesuunnitelma on todettu toteutuneen raportin tai muun vahvistuksen kautta
  • Hakemuksista antaa tarvittaessa lisätietoja säätiön asiamies