Apurahat

Padasjoen Säästöpankkisäätiö myöntää apurahoja ja avustuksia hankkeisiin, jotka edistävät säätiön asettamia periaatteita.

Lisätietoja hakemisesta

 • Apurahapäätökset tekee säätiön hallitus
 • Apurahojen hakuaika on jatkuva, hallitus käsittelee hakemuksia keskimäärin kuusi kertaa vuodessa
 • Hakemuslomake löytyy säätiön sivuilta, huom. selaimet tukevat pdf dokumenttia eri tavoin, esimerkiksi kaikilla selaimilla sisällön tallentaminen hakemukseen ei onnistu
 • Hakemus liitteineen tulee toimittaa sähköpostitse (tai postitse) säätiön asiamiehelle noin kolme viikkoa ennen säätiön hallituksen kokousta
 • Avustus-summia ei määritellä etukäteen, vaan jokainen hanke arvioidaan ja siitä päätetään erikseen
 • Hakijana voi olla yksityinen henkilö tai yhteisö
 • Hankkeen tulee olla yleishyödyllinen
 • Säätiö ei myönnä apurahoja kongressi- ja seminaarimatkoihin
 • Myönnetyistä apurahoista ilmoitetaan apurahan saajalle. Lisäksi niistä tiedotetaan säätiön www-sivuilla, säästöpankki.fi/helmisp -sivuilla sekä mahdollisesti muussa viestinnässä
 • Myöntämättömistä apurahoista ilmoitetaan hakijalle, päätöstä ei perustella
 • Myönnetty apuraha maksetaan erikseen sovittavalla tavalla tai jälkikäteisesti hankkeen etenemisvaiheittain / hankkeen päätyttyä, kun hankkeen hankesuunnitelma on todettu toteutuneen raportin tai muun vahvistuksen kautta
 • Hakemuksista antaa tarvittaessa lisätietoja säätiön asiamies