Vuoden Helmi

Padasjoen Säästöpankkisäätiö jakaa vuosittain Vuoden Helmi – apurahan. Apurahan suuruus on 5 000 - 10 000 euroa.

Apurahaan oikeuttavan teon / toiminnan on oltava sellainen, että se hyödyttää konkreettisesti Päijät- Hämeen maakuntaa ja apuraha jaetaan Päijät-Hämeen maakunnan alueelle. Apuraha myönnetään ensisijaisesti luonnolliselle henkilölle tai yhteisölle. Apurahasaajan on oltava kirjoilla ja asuttava vakituisesti Päijät-Hämeen maakunnassa. Yhteisön on oltava rekisteröity Päijät-Hämeen maakuntaan kuuluvassa kunnassa, ja toiminnan tapahduttava pääosin Päijät-Hämeen maakunnassa.

Vuoden Helmi apurahan kohteita kartoitetaan vuosittain kevättalvella, lähetä hakemuksesi helmi-maaliskuussa.

Apurahan myöntää raati, jonka muodostaa Padasjoen Säästöpankkisäätiön hallitus ja joka voi tarvitessaan pyytää raatiin valittavan palkinnon painopistealueen asiantuntijan.

Vuoden Helmi – apurahan  hakemukset tulee toimittaa osoitteella helmi-maaliskuussa: 

valtteri.simola@keijumaki.fi

tai

Padasjoen Säästöpankkisäätiö
c/o Helmi Säästöpankki Oy
Valtteri Simola
Torikatu 3
15110 Lahti